Hem / Handledarutbildning

Handledarutbildning

För att du och din handledare ska kunna övningsköra privat.

Vi på Mariefreds trafikskola håller introduktionskurser/handledarutbildning för dig som skall övningsköra privat och för dig som skall bli handledare. Ni behöver inte gå kursen vid samma tillfälle, men ni båda skall ha gått den. Du som elev skall vara minst 15 år och 9 månader vid kurstillfället. För att bli godkänd som handledare måste du också ha fyllt 24 år samt ha haft körkort i minst 5 år sammanhängande. Ett handledarskap är giltigt i 5 år framåt från kursdatumet.


Under introduktionsutbildningen kommer ni gå igenom:

  • Körkortsutbildningens mål och innehåll.
  • Regler som gäller för övningskörning.
  • Hur man planerar och strukturerar övningskörningen trafiksäkerhet och miljö.


Utbildningstillfället är minst tre timmar. Då får man bland annat lära sig vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen samt vilka kriterier som gäller vid kunskapsprov och körprov.


Under utbildningen får man även information om körsättets betydelse för miljön och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledaren och eleven kan tolka samma trafiksituation olika. 


Efter kursen måste du som handledare ansöka om handledarskap. Det gör du enkelt på Transportstyrelsens hemsida.

Har du en fråga?

unsplash