Swish och Bank-Giro

Inbetalning till Trafikskolan sker till följande alternativ:

Swish

123 245 74 30

Bankgiro

267-3572

OBS!

Vid annan betalare än elev: 

Märk betalningen med elevens namn

Betalningsrutiner och villkor.

OBS!

Betalning skall ske senast i samband med körlektion.

Paket skall betalas i förskott för att erhålla rabatt.

Paketpriser gäller 1 år från inköpsdatum.

Paket kan ej överlåtas.

Vid eventuell återbetalning göres avdrag 10% i admin.avg.

Riskutbildningarna R1 R2 skall betalas senast 5 dagar innan utförandet. OBS! Om betalning ej erhållits trafikskolan garanteras ej platsen på R1 R2.                              

Mariefredstrafikskola AB