Hur betalar jag?

Vi tar emot betalning både genom Swish och bankgiro.

Våra olika betalningsmetoder

OBS! Betalar någon annan än eleven? Märk betalningen med elevens namn!

123 245 74 30

BANKGIRO

267-3572

Betalningsrutiner och villkor

Betalning skall ske senast i samband med körlektion.

Paket skall betalas i förskott för att erhålla rabatt.

Paketpriser gäller 1 år från inköpsdatum.

Paket kan ej överlåtas.

Vid eventuell återbetalning göres avdrag 10% i admin.avg.

Riskutbildningarna (Risk 1 och Risk 2) skall betalas senast 5 dagar innan utförandet. OBS! Om betalning ej erhållits trafikskolan garanteras ej platsen på Risk 1 och Risk 2.                              

Har du en fråga?

unsplash